لطفا منتظر بمانید...

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Google Chrome

مشکلی هست؟ با amoozesh[at]saadifoundation[dot]ir تماس بگیرید.

دوره های مرکز آموزش زبان

دوره های مرکز آموزش زبان بنیاد سعدی

در گروه: دوره‌های بلندمدت تربیت مدرس زبان فارسی

نام دوره شماره دوره تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره شماره دوره تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
کارگاه آموزشی زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؟ (ویژۀ استادان هند) 69 1397/11/01 1397/11/06 در حال ثبت نام تربیت مدرس 15 نفر
دورۀ تربیت مدرس زبان فارسی ویژۀ مدرسان نمایندگی جامعه المصطفی در چین 63 1397/07/21 1397/07/25 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 3 نفر
دورۀ تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی (دورۀ خصوصی) 62 1397/06/10 1397/06/28 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 0 نفر
دورۀ تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی ویژه استادان ارمنستان (مرداد 1397) 56 1397/05/03 1397/05/18 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 8 نفر
نخستین دورۀ بلندمدت تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسی (تابستان 1397) 44 1397/04/25 1397/05/18 دوره پایان یافته است تربیت مدرس نامشخص
دورۀ تربیت مدرس آموزش زبان فارسی (قم، تابستان 97) 59 1397/04/20 1397/06/07 دوره پایان یافته است تربیت مدرس 17 نفر